För barnens bästa

För barnens bästa vill upplysa om den negativa inverkan förskolan ofta har på små barn samt lyfta fram dagbarnvårdare (dagmamma) i familjedaghem som ett alternativ till förskola. För barnens bästa vill även hjälpa barn till ett bättre liv genom att arbeta mot mobbning, barnsexhandel och annat som förstör barns liv.