Behandla pojkar och flickor efter deras olikheter

Vissa menar att det inte är någon skillnad på pojkar och flickor mer än i yttre bemärkelse och att alla andra skillnader beror på inlärda beteendemönster. Jag hör dock till dem som menar att det är skillnad på pojkar och flickor och får dagligen bevis på det i mitt arbete som förskollärare. 

Självklart skall pojkar och flickor ha samma rättigheter och möjligheter, men vi måste ändå bejaka de olikheter de faktiskt har. 

I en artikel i tidningen Aftonbladet skriver psykolog Alf B Svensson att vi måste behandla pojkar och flickor olika och att de inte blir könsneutrala genom att vi behandlar dem exakt lika eftersom kön inte bara är en social konstruktion.

Alf B Svensson hänvisar också till Martin Ingvar, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet som i en statlig utredning konstaterar att det finns genetiska orsaker till skillnader mellan pojkars och flickors beteende. Som exempel nämner Martin att hjärnan utvecklas olika hos pojkar och flickor och att kvinnor har fler förbindelser mellan vänster och höger hjärnhalva jämfört med män. Han hävdar också att en orsak till att pojkar och män är mer aggressiva än flickor och kvinnor är därför att de har större mängd av hormonet testosteron.

 Hela Alf B Svenssons text kan du läsa här.