Feministiskt initiativ (Fi) bryr sig inte om barnens önskan

På TV brukar det med jämna mellanrum sändas program där man får följa adopterade som letar efter sina biologiska föräldrar. De ger uttryck för hur viktigt det är för dem att få veta vilka deras biologiska föräldrar är och få veta mer om sitt ursprung. 

Feministiskt initiativ (Fi) vill verka för att förändra lagstiftningen så att det blir möjligt för patienter att välja anonyma donatorer av spermier och ägg i Sverige. Linnéa Bruno, riksdagskandidat för Fi, tror inte att det är så relevant med det biologiska föräldraskapet, utan menar att det som är relevant är vem som är förälder. Hon menar även att det är det som är relevant för barnet. Du kan läsa om det här.

Att tillåta inseminering och äggdonationer är inte för barnens bästa eftersom barnen genom det fråntas minst en av sina biologiska föräldrar. Att barnen dessutom inte skall få veta vilka deras biologiska föräldrar är gör det hela ännu absurdare.