Ditt barn behöver dig mest av allt

Följade text är en del av en längre text skriven av Ruth Nordström i tidningen Världen i dag:

Föräldrarnas inflytande över och tid med barnen betyder mest av allt för barnens utveckling – på alla områden. Det är anknytningen mellan barnen och deras föräldrar och tiden i hemmet som mest av allt avgör hur lyckligt, stabilt och självständigt ett barn kan bli, hur barnet kan lösa konflikter och komma överens med andra och hur trygg hon eller han blir i sig själv när det är dags att bli självständig. Alla undersökningar om barns välmående visar att hemmet och anknytningen med föräldrarna är överlägset starkast av alla påverkansfaktorer.

Texten i sin helhet kan du läsa här.