Blogg

2014 > 10

Hur tänker alla dessa mammor som är föräldralediga och är hemma med sitt yngsta barn samtidigt som ett äldre syskon, ofta bara ett eller två år gammalt, måste gå i förskola fast det inte vill det? Att som förälder dessutom inte tillåta det lilla barnet som går i förskola att få sova där för att det då inte kommer i säng i tid på kvällen gör det hela ännu mer obegripligt. Att sedan bära sitt jättetrötta barn hem för att det inte skall somna i vagnen på vägen hem och sedan säkerligen hålla det vaket i 3 - 4 timmar till låter för mig som snudd på barnplågeri. 

Är det ett så stort problem om barnet inte kommer i säng i tid när man själv ändå är hemma och varför kan inte barnet få vara hemma hos sin mamma när det vill det?

Det är nog väldigt svårt för en ett- eller tvååring att förstå varför den måste vara i förskolan när dess mamma är hemma med ett yngre syskon. Föräldraskap är ett arbete som kräver tid och engagemang, men i dag verkar många föräldrar vara väldigt bekväma av sig och vilja ta hand om sina barn så lite som möjligt.

Läs hela inlägget »

På TV brukar det med jämna mellanrum sändas program där man får följa adopterade som letar efter sina biologiska föräldrar. De ger uttryck för hur viktigt det är för dem att få veta vilka deras biologiska föräldrar är och få veta mer om sitt ursprung. 

Feministiskt initiativ (Fi) vill verka för att förändra lagstiftningen så att det blir möjligt för patienter att välja anonyma donatorer av spermier och ägg i Sverige. Linnéa Bruno, riksdagskandidat för Fi, tror inte att det är så relevant med det biologiska föräldraskapet, utan menar att det som är relevant är vem som är förälder. Hon menar även att det är det som är relevant för barnet. Du kan läsa om det här.

Att tillåta inseminering och äggdonationer är inte för barnens bästa eftersom barnen genom det fråntas minst en av sina biologiska föräldrar. Att barnen dessutom inte skall få veta vilka deras biologiska föräldrar är gör det hela ännu absurdare.

Läs hela inlägget »

Vissa menar att det inte är någon skillnad på pojkar och flickor mer än i yttre bemärkelse och att alla andra skillnader beror på inlärda beteendemönster. Jag hör dock till dem som menar att det är skillnad på pojkar och flickor och får dagligen bevis på det i mitt arbete som förskollärare. 

Självklart skall pojkar och flickor ha samma rättigheter och möjligheter, men vi måste ändå bejaka de olikheter de faktiskt har. 

I en artikel i tidningen Aftonbladet skriver psykolog Alf B Svensson att vi måste behandla pojkar och flickor olika och att de inte blir könsneutrala genom att vi behandlar dem exakt lika eftersom kön inte bara är en social konstruktion.

Alf B Svensson hänvisar också till Martin Ingvar, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet som i en statlig utredning konstaterar att det finns genetiska orsaker till skillnader mellan pojkars och flickors beteende. Som exempel nämner Martin att hjärnan utvecklas olika hos pojkar och flickor och att kvinnor har fler förbindelser mellan vänster och höger hjärnhalva jämfört med män. Han hävdar också att en orsak till att pojkar och män är mer aggressiva än flickor och kvinnor är därför att de har större mängd av hormonet testosteron.

 Hela Alf B Svenssons text kan du läsa här.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter