Om För barnens bästa

Jag som har den här hemsidan heter Maria, bor i Uppsala och arbetar som förskollärare i förskoleklass. 

Efter att ha arbetat en tid inom den kommunala förskolan och sett den inifrån vill jag genom för barnens bästa belysa de små barnens situation där och den negativa inverkan förskolan ofta har på dem. Jag vill få föräldrar att förstå hur viktiga de första åren i ett barns liv är och hur viktigt det är för ett litet barn att få vara i ett mindre sammanhang och ha någon att knyta an till. Min förhoppning är att för barnens bästa skall bidra till att föräldrar som är i färd med att välja förskola som barnomsorgsform för sitt barn tänker efter en extra gång och funderar på om förskola verkligen är en bra omsorgsform för ett litet barn eller om det finns andra alternativ som är bättre. 

Genom för barnens bästa vill jag även arbeta mot mobbning, barnsexhandel och annat som förstör barns liv.

Maria